คลิกเพื่อเข้าสู่หน้าหลักเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก...ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๑ สามารถยื่นแบบชำระภาษีต่าง ๆ ได้ที่กองคลัง อบต.หนองบกได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ