เอกสารเก่า

2562 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-1

http://nongbok.go.th/pdf-files/a2562-1.pdf

2562 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2

http://nongbok.go.th/pdf-files/a2562-2.pdf


2561 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

http://nongbok.go.th/pdf-files/b2562.pdf