ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์
ลงนามถวายพระพร

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก...ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๑ สามารถยื่นแบบชำระภาษีต่าง ๆ ได้ที่กองคลัง อบต.หนองบกได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร ๐๔๕-๓๐๔๑๐๘ หรือสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.nongbok.go.th