ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ปวงข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก