องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก...ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ วันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๒.๐๐ น.